Thông báo kéo dài thời gian bảo trì trang Thiên Hạ

Theo thông tin từ nhà cái Thiên Hạ, thời gian bảo trì sẽ kéo dài đến 22h ngày 13/06/2019 để đảm bảo đường truyền thật ổn định. Tuy nhiên thời gian có thể kéo dài hơn dự kiến mong các hội viên thông cảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Messenger (0063)9772944870 (0063)9772944868 (0063)9950015120 CHAT TRỰC TUYẾN